Industrijsko inženjerstvo Robotika

Industrijski roboti u Srbiji

Kada bi se nastavio kontinuirani razvoj industrijske robotike u Srbiji od pre 40 godina, skoro sigurno mogu reći da bi naša država parirala nekim razvijenijim državama u oblasti industrijske robotike.

Razvoj i proizvodnja industrijskih robota u Srbiji, počeo je u okviru kompanije Ivo Lola Ribar, oko 1980. godine i to u Fabrici alatnih mašina, dok su prvi manipulatori za opsluživanje mašina alatki, i to specijalnih strugova za obradu letećih i ležećih rukavaca kolenastih vratila, proizvedeni 1974. godine.

Lola fabrika robota je formirana 1990. godine. To je do 2001. godine bila jedina fabrika robota na prostoru Srbije i bivše Jugoslavije koja se ozbiljno bavila razvojem i proizvodnjom industrijskih robota.

Električno pogonjeni, industrijski robot ILROT 5z sa 5 osa napravljen je 1981. godine. Tada je napravljen i dvoručni pneumatski robot. Šestoosni višenamenski robot zglobne konfiguracije LOLA 80, nosivosti 80 kg razvijen je u Lola institutu i proizveden u Lola FAM-u 1986. godine. Pet ovakvih robota je instalisano u robotsku liniju za proizvodnju vrata Jugo Floride. Oni su vršili tačkasto zavarivanje i nanošenje lepka na ova vrata.

Kasnije su napravljeni slični roboti LOLA 50 i LOLA 100. U fabrici robota je proizveden robot LOLA 15, takođe zglobne konfiguracije, nosivosti 15 kg namenjen za elektrolučno zavarivanje i druge robotske aplikacije.

gear1

Tu je razvijeno i proizvedeno još približno 100 robota i manipulatora specijalizovanih za određene robotske zadatke, kao što su opsluživanje specijalnih strugova, transfer linija, presa, skladištenje i paletizacija delova u raznim industrijskim linijama, pakovanje u konditorskoj industriji, tačkasto i elektrolučno zavarivanje, i farbanje. Oni su imali 2, 3 ili 4 ose i bili zglobne ili portalne konfiguracije. Posebno je interesantan robot sa Kulmanovim mehanizmom sa 2 ose namenjen za ekstremno brz rad potreban za manipulaciju u konditorskoj industriji. Ciklus manipulacije ovog robota iznosi približno 1 sekundu.

U Lola institutu i Lola fabrici robota je u periodu od 1991. do 1997. godine razvijen industrijski robot kontroler, jezik za upravljanje robotima namenjen za upravljanje robotima i automatskim linijama namenjenim za najsloženije robotske i industrijske primene. Na razvoju ovog jezika je kasnije nastavljeno da se radi i on se i danas unapređuje.

Takođe, Institut ,,Mihajlo Pupin” daje svoj doprinos u srpskoj robotici robotima UMS-1, koji je prvi industrijski robot proizveden u Srbiji 1978. godine, UMS-3, koji je takođe razvijen na ovom institutu, kao i ROBED 3, koji je razvijen za potrebe edukacije, ali nikada nije dostigao svoj konačni cilj a to je jeftin i multifunkcionalan robot za edukacione svrhe .

Dalji razvoj srpske robotike, prekinut je sankcijama i propadanjem srpske industrije.

Danas se robotika izučava na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde se uče principi projektovanja i prati razvoj industrijskih robota, u nadi da će u bliskoj budućnosti ova grana privrede ponovo procvetati.

Izvor: http://www.ingkomora.org.rs/

Autor: Borivoj Novaković

Urednik: Lidija Murtin

O autoru

Lidija Murtin

Lidija Murtin

Studentkinja Informacionih tehnologija, koja smatra da je uspeh posledica rada, truda i posvećenosti.