Novosti Zaštita životne sredine

Održana radionica odgovornog upravljanja otpadom

U petak, 4. novembra je u amfiteatru Tehničkog fakulteta ,,Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, održana radionica na temu upravljanje otpadom. Radionica je počela u 12 časova.

Organizatori su Unija poslodavaca Vojvodine sa partnerima – Savezom ,,Mladi rade” iz Kikinde i kompanija ,,Eko-Hemik” iz Novog Sada, koji rade na projektu ,,Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom”, koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Cilj projekta je da informišu i edukuju građane kako da odgovorno postupe sa otpadom. Smatraju da osim građana i privredni subjekti trebaju biti odgovorni u postupanju sa otpadom. Predviđeno je sedam radionica, od kojih je jedna bila u Zrenjaninu. U sesiji su učestvovali studenti i privrednici iz Zrenjanina i okoline.

Veoma smo ponosni što je Fakultet učestvovao u organizaciji ovog događaja, jer je time je omogućeno kolegama sa smera Inženjerstvo zaštite životne sredine, da vide kako se rade projekti te vrste, kako podići svest kod građana da čuvaju svoju okolinu, jer će time sačuvati i sebe. Odnosno, praktična primena stečenog znanja na predavanjima.

Zaključila bih, čuvajte okolinu i ona će vas.

O autoru

Lidija Murtin

Lidija Murtin

Studentkinja Informacionih tehnologija, koja smatra da je uspeh posledica rada, truda i posvećenosti.