Fakultet Nastavni kadar Studenti

Audicija za fakultetski hor

hor tfzr

Obaveštavaju se studenti Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” da će se audicija za učešće u radu mešovitog hora Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” održati u utorak 7.3.2017. sa početkom u 19 časova. Dodatni termin audicije (prema potrebi i odluci dirigenta) je 9.3.2017. od 19 časova. Izabrani dirigent je Senka Milisavljević, profesor Muzičke škole “Josif Marinković” Zrenjanin.

Izmena (9.3.2017.): Audicija će se održavati svakog utorka i četvrtka tokom marta u 19 častova.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti doc. dr Ljubici Kazi: ljubica.kazi@gmail.com

Slika: unsplash.com

O autoru

Mirko Mijajlović

Mirko Mijajlović