Informacione tehnologije Novosti

[Levi9] Predavanje o testiranju softvera na Pupinu

Životni ciklus razvoja softvera čine planiranje, analiza, dizajn, implementacija, testiranje i održavanje.

Planiranje je prvi korak, gde se tim programera upoznaje sa projektnim zahtevima, gde se analiziraju prioriteti. Zatim sledi dodatna analiza, gde se utvrđuju dodatni zahtevi korisnika i daju se predlozi rešenja projekta. U fazi dizajniranja, tim koristi specifikaciju softverskih zahteva, na osnovu koje dizajnira optimalnu arhitekturu softvera. Tokom implementacije, zadatak programera je da naprave kôd, koji će se poklapati sa unapred utvrđenim zahtevima i dizajnom.

Sledi testiranje, gde testeri softvera imaju zadatak da otkriju sve neispravnosti u funkcionisanju softvera.

Međutim, to nije sve šta testeri rade. Da bi odgonetnuli šta testeri zaista rade, kompanija Levi9 i Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin” organizuju predavanje na temu ,,Šta softver testeri zaista rade?”.

Predavanje će biti održano 30. novembra u amfiteatru Tehničkog fakulteta ,,Mihajlo Pupin”, sa početkom u 12 časova.

Održaće ga Mirjana Kolarov, koja je iskusan tester softvera u kompaniji Levi9, ali takođe aktivan predavač.

Ne propustite priliku da saznate sve o jednom važnom delu životnog ciklusa razvoja softvera. Čak i da ne planirate da se bavite testiranjem softvera, pomoći će vam da bolje razumete sam razvoj softvera.

Vidimo se! 🙂

O autoru

Lidija Murtin

Lidija Murtin

Studentkinja Informacionih tehnologija, koja smatra da je uspeh posledica rada, truda i posvećenosti.